24/02 - 2019 |

Det er vigtigt, at der meldes afbud, hvis man bliver forhindret i at komme til en turnering.

Afbud til JDT turnering:

opdateres...

Afbud til Kredsturnering:

opdateres...

Afbud til Uden DGU-kort tunrering:

opdateres...